Εγκαταστάσεις

Δίπλα στην εθνική Πατρών - Θεσ/νίκης

Με αποθήκες 6500m2 και κτίρια 2000m2

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η ΓΑΖΗΣ Logistics έχει τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Άμφισσας σε απόσταση 0.3 km από τον άξονα της εθνικής οδού Πατρών – Θεσσαλονίκης. Με δυνατότητα εύκολης και γρήγορης προσπέλασης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Στερεάς Ελλάδος.

Επίσης, διαθέτει πέντε ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης, σύστημα πυρανίχνευσης, προηγμένο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης με αυτονομία παροχής νερού από δεξαμενή και ηλεκτρογεννήτρια που εξασφαλίζει την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού και κλειστό κύκλωμα από κάμερες με δυνατότητα επιτήρησης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μέσω internet. Διαθέτει σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους σε γήπεδο 6.500 m2, με κτίρια εμβαδού 2.000 m2 , ύψους 7 m καθώς και χώρους γραφείων 200 m2.

Έχει συνολική χωρητικότητα 1.500 παλετοθέσεων σε συγκροτήματα από ραφαρίες τύπου “Back to Back” δίνοντας τη δυνατότητα της μέγιστης εκμετάλλευσης των χώρων της. Επίσης διαθέτει έξι ψυκτικούς θαλάμους- ψύξης και κατάψυξης. Οι εγκαταστάσεις της (έτος κατασκευής 2005) διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε ότι αφορά σε συστήματα φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, πυροπροστασίας και φύλαξης.

JoomShaper