Υπηρεσίες

Προσφέρουμε από Πωλήσεις μέχρι Διοικητική Υποστήριξη

Και φυσικά Αποθήκευση, Διανομή και Μηχανογράφηση

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ GAZIS LOGISTICS

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Το τμήμα του λογιστηρίου, ασχολείται με το σύνολο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως προϋπολογισμούς, απολογισμούς, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, συλλογή στατιστικών στοιχείων, παρακολούθηση συμφωνιών με τους προμηθευτές, μισθοδοσία.

Το τμήμα της υποστήριξης πελατών (customer service), ασχολείται με την καταχώρηση παραγγελιών, τιμολόγηση, ενημέρωση πελατών, τιμολογιακή πολιτική, εκπτωτική πολιτική, πιστωτική πολιτική, marketing.


- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το τμήμα Πωλήσεων απαρτίζεται από τον επιθεωρητή πωλήσεων, τους πωλητές, τους merchandisers και φροντίζει να υλοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εμπορικές πολιτικές των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία.

Για την καλύτερη εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών των συνεργαζόμενων εταιρειών, το δυναμικό του τμήματος ενημερώνεται κατά τακτά διαστήματα από τα στελέχη των συνεργαζομένων εταιρειών.


- ΑΠΟΘΗΚΗ
Η Αποθήκη στελεχώνεται από τον αποθηκάριο, τον βοηθό αποθηκάριου, τους αποθέτες, τους pickers.

Το προσωπικό της αποθήκης κατάλληλα εκπαιδευμένο, ενεργεί όλες τις κινήσεις των εμπορευμάτων βάσει εντολών που δίνει το σύστημα παρακολούθησης των αποθηκών (WMS) σε ασύρματα τερματικά (RF).


- ΔΙΑΝΟΜΗ
Το τμήμα Διανομών απαρτίζεται από τους οδηγούς και βοηθούς.


- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ERP: Το Πληροφοριακό Σύστημα ERP (Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων) και συγκεκριμένα το Singular Enterprise (SEN) της Singular Logic διενεργεί το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την εμπορική/λογιστική/οικονομική διαχείριση της εταιρείας.

Fleet Management: Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου PanOpticum της B-K Telematics παρέχει πληροφορίες σε real time για τα δρομολόγια που διενεργούνται από τα φορτηγά και μια σειρά αναφορών για τις συνθήκες θερμοκρασίας (ψύξης), τις στάσεις, την κατανάλωση καυσίμων, την σειρά παράδοσης και λοιπές άλλες πληροφορίες και δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία, να μπορεί να ελέγχει τις επικρατούσες συνθήκες ψύξης καθ’ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου, για την ορθότερη λήψη αποφάσεων ως προς την διαχείριση των δρομολογίων.

JoomShaper